Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Hướng dẫn học AJAX

Hướng dẫn học AJAXGiới thiệu về AJAX

Giới thiệu về AJAX

AJAX là một nhóm công nghệ phát triển web được sử dụng trong việc tạo các ứng dụng web mang tính tương tác hay các ứng dụng giàu tính Internet.

Bài 1 – Đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX

Bài 1 – Đối tượng XMLHttpRequest trong AJAX

XMLHttpRequest là thành phần cốt lõi trong Ajax. Nó được ra mắt lần đầu từ phiên bản IE 5.5, phát hành vào năm 2000, nhưng phải đến tận năm 2005 mới được thực sực chú ý đến khi người ta bắt đầu quan tâm đến Ajax và Web 2.0

Bài 2 – Khởi tạo Ajax Request

Bài 2 – Khởi tạo Ajax Request

Khởi tạo đối tượng Ajax Request đầu tiên.bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo