Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Hướng dẫn học HTML

Hướng dẫn học HTMLGiới thiệu về HTML

Giới thiệu về HTML

HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, html là ngôn ngữ đánh dấu (markup language), ngôn ngữ đánh dấu là một nhóm các thẻ đánh dấu (các tag), HTML sử dụng các thẻ này để mô tả trang web...

Cách tạo và hiển thị một file HTML

Cách tạo và hiển thị một file HTML

Trước tiên ta tạo một file index.txt đơn giản bằng notepad trong Window với nội dung...

Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của HTML

Cấu trúc cơ bản của trang HTML/XHTML có dạng như sau, thường gồm 3 phần...

Nhóm các thẻ block trong html

Nhóm các thẻ block trong html

Nhóm các thẻ block: là các thẻ dùng để sắp xếp bố cục cho trang web...

Thẻ định dạng tiêu đề

Thẻ định dạng tiêu đề

Thẻ <hx> có giá trị từ <h1> tới <h6>, trong đó mức độ quan trọng giảm từ <h1> tới <h6> (hay ta có thể hiểu: tiêu đề lớn nhất là <h1>, và tiêu đề nhỏ nhất là <h6>)...

Thẻ định dạng đoạn văn bản trong html

Thẻ định dạng đoạn văn bản trong html

Thẻ <p></p> giúp trình duyệt xác định được đoạn văn bản trong trang HTML, thẻ này chỉ có thể chứa các thẻ thuộc nhóm inline, gồm: text, image, link, button,...

Thẻ phân chia khu vực trong html

Thẻ phân chia khu vực trong html

Thẻ <div></div> viết tắt của từ "division" có nghĩa là phân chia, ta có thể hiểu đây là sự phân chia khu vực hay vùng, sự phân chia này sẽ giúp cho trình duyệt hiểu rõ những vùng được bố cục trên trang web.

Thẻ xác định danh sách trong html

Thẻ xác định danh sách trong html

Định nghĩa danh sách trong HTML/XHTML có nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng sẽ theo một cấu trúc thẻ khác nhau, do đó việc hiểu rõ danh sách rất quan trọng...

Các thẻ danh sách có thứ tự và không có thứ tự

Các thẻ danh sách có thứ tự và không có thứ tự

Định nghĩa danh sách trong HTML/XHTML có nhiều dạng khác nhau, mỗi dạng sẽ theo một cấu trúc thẻ khác nhau, do đó việc hiểu rõ danh sách rất quan trọng, nếu bạn chưa nắm rõ cách định nghĩa về danh sách thì bạn không thể hiểu hết được bài học này...

Nhóm các thẻ inline

Nhóm các thẻ inline

Những thẻ thuộc nhóm inline là những thẻ cơ bản của HTML/XHTML, chỉ được dùng để chứa nội dung cho text hoặc các thẻ inline khác...bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo