Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Hướng dẫn học jQuery

Hướng dẫn học jQueryGiới thiệu về jQuery

Giới thiệu về jQuery

jQuery là một thư viện mã nguồn mở dựa trên ngôn ngữ Javascript, được tạo bởi John Resig vào năm 2006. JQuery giúp làm đơn giản hóa việc truyền tải HTML, xử lý sự kiện, tạo hiệu ứng động và tương tác AJAX. Với jQuery, khái niệm Rapid Web Development đã không còn quá xa lạ.

Bài 1 – Cơ bản jQuery

Bài 1 – Cơ bản jQuery

JQuery là một thư viện được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Javascript, do đó bạn có thể sử dụng tất cả các phương thức, thuộc tính cũng như các tiện ích mà javascript hỗ trợ(string, number, array, object, function…)

Bài 2 – jQuery selectors

Bài 2 – jQuery selectors

Thư viện jQuery tận dụng sức mạnh của CSS selectors để cho phép người lập trình truy cập một cách nhanh chóng và dễ dàng đến các phần tử hoặc nhóm phần tử trong DOM. Một jQuery selector là một chức năng cho phép sử dụng các biểu thức để tìm ra các phần tử phù hợp từ DOM dựa trên các tiêu chí nhất định.

Bài 3 – jQuery DOM Attributes

Bài 3 – jQuery DOM Attributes

Các Attributes(thuộc tính) trong DOM đều được jQuery hỗ trợ như là: class, id, src, title, href,…

Bài 4 – jQuery truy cập DOM (DOM Traversing)

Bài 4 – jQuery truy cập DOM (DOM Traversing)

jQuery là một công cụ vô cùng mạnh mẽ. Nó cung cấp một lượng lớn đa dạng các phương thức truy cập DOM để giúp người lập trình lựa chọn các phần tử trong tài liệu HTML một cách ngẫu nhiên. Phần lớn các phương thức truy cập DOM của jQuery không làm thay đổi đối tượng jQuery mà chúng chỉ như các bộ lọc để lọc ra các phần tử dựa trên các điều kiện mà chúng ta đưa ra.

Bài 5 – jQuery CSS

Bài 5 – jQuery CSS

Thư viện jQuery hỗ trợ hầu như gần hết các bộ lựa(selector) thuộc css.

Bài 6 – Các phương thức jQuery thao tác với DOM (DOM Manipulation Methods)

Bài 6 – Các phương thức jQuery thao tác với DOM (DOM Manipulation Methods)

jQuery cung cấp các phương thức để thao tác với DOM một cách cực kỳ hiệu quả. Điều đó có nghĩa là bạn không cần phải viết những đoạn code quá dài chỉ để chỉnh sửa các giá trị một thuộc tính của một phần tử hay để lấy ra các đoạn mã HTML từ một thẻ p hoặc thẻ div.

Bài 7 – Xử lý sự kiện(events)

Bài 7 – Xử lý sự kiện(events)

Với javascript nói chung và jQuery nói riêng, chúng ta có thể tạo ra các trang web động bằng việc sử dụng các sự kiện. Có thể liệt kê một số sự kiện mà jQuery hỗ trợ như: mouse click, web page loading, mouse hover,…

Bài 8 – Hướng dẫn sử dụng jQuery Ajax

Bài 8 – Hướng dẫn sử dụng jQuery Ajax

Ajax(Asynchronous JavaScript and XML) là một công nghệ giúp chúng ta tải dữ liệu từ máy chủ mà không cần phải refresh lại trình duyệt.

Bài 9 – jQuery Effects

Bài 9 – jQuery Effects

jQuery, ngoài việc cho phép người dùng can thiệp và sử dụng DOM còn cung cấp một lượng đáng kể các phương thức giao diện giúp thực hiện các hiệu ứng đáng kinh ngạc mà không cần quá nhiều các tùy chỉnh.bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo