Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Hướng dẫn học lập trình PHP nâng cao

Hướng dẫn học lập trình PHP nâng caoĐọc file và ghi dữ liệu ra file trong PHP

Đọc file và ghi dữ liệu ra file trong PHP

Có nhiều hơn một cách là dùng cơ sở dữ liệu để lưu trữ dữ liệu, một trong số đó là sử dụng file. Trong bài này chúng ta sẽ chỉ đề cập đến cách đọc và ghi dữ liệu với file dạng text.

Hướng dẫn chi tiết Upload file trong PHP

Hướng dẫn chi tiết Upload file trong PHP

Upload file lên server bằng PHP

Sử dụng hàm require() và hàm include() trong PHP

Sử dụng hàm require() và hàm include() trong PHP

Trong PHP, để có thể chèn nội dung của một file khác(thông thường là file php) vào file PHP hiện tại, chúng ta dùng hàm require() và hàm include(). Việc này nhằm tiết kiệm thời gian và tính nhất quán, giúp cho việc code ứng dụng nhanh hơn.

Hướng dẫn sử dụng Cookie trong PHP

Hướng dẫn sử dụng Cookie trong PHP

Chức năng thường được sử dụng nhất của cookie là lưu lại thông tin người dùng. Một cookie đơn giản chỉ là một file text được lưu sang hệ thống của người dùng bởi một Web site. Và trong các lần ghé thăm sau của người dùng, web site có thể nhận biết người dùng này.

Sử dụng Session trong PHP

Sử dụng Session trong PHP

Session về cơ bản cũng tương tự như Cookie, nó cho phép lưu lại các thông tin cụ thể về một người dùng trong một phiên làm việc. Tuy nhiên, các Session được lưu trên server thay vì trên máy khách như Cookie. Đây là lý do mà nhiều Web site thích sử dụng các session hơn bởi tính an toàn và bảo mật.

Hàm header() trong PHP

Hàm header() trong PHP

Trong PHP, hàm header() được dùng để gửi một HTTP header thô tới trình duyệt.

Hiển thị lỗi trong PHP

Hiển thị lỗi trong PHP

Trong bản cài đặt PHP luôn đi kèm một công cụ debug để hiển thị các lỗi(error) khi gặp sự cố. Nó cung cấp cho người lập trình tên lỗi và dòng lệnh xảy ra lỗi đó. Tuy nhiên PHP cũng cho phép người lập trình có thế chọn lựa việc thông báo lỗi nào sẽ được hiển thị cũng như thay đổi cách hiển thị lỗi đó ra bên ngoài trình duyệt.

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Class và Object

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Class và Object

Lập trình hướng đối tượng là một kiểu viết mã cho phép nhà phát triển nhóm các phần công việc tương tự vào với nhau bên trong một Class, như vậy sẽ cho phép tiết kiệm thời gian viết mã và làm mọi thứ trở nên bớt phức tạp hơn.

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Hàm tạo(constructor)

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Hàm tạo(constructor)

Constructor là một phương thức đặc biệt, được thực thi ngay khi tạo ra đối tượng. Nó thường được sử dụng để khởi tạo các chức năng như gán thuộc tính với giá trị hay tạo ra các đối tượng khác từ đối tượng vừa tạo.

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Kế thừa

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Kế thừa

Trong PHP, bạn có thể mở rộng class, hay nói một cách khác, một class có thể được kế thừa từ một class nào đó đã được khai báo trước. Class được kế thừa gọi là class cha, class kế thừa gọi là class con.

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Visibility trong PHP

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Visibility trong PHP

PHP cho phép bạn tác động lên khả năng được nhìn thấy(visibility) của các thuộc tính và phương thức đối tượng. Có 3 cấp độ tương ứng với 3 từ khóa: public, protected và private.

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Ghi đè phương thức(Method Overriding)

Lập trình hướng đối tượng trong PHP – Ghi đè phương thức(Method Overriding)

Trong PHP, nếu như người lập trình tạo ra một phương thức trong lớp con có trùng tên với một phương thức đã được tạo ở lớp cha thì đó được gọi là ghi đè phương thức(Method Overriding).

Sử dụng Exception trong PHP

Sử dụng Exception trong PHP

Exception là một cấu trúc điều kiện đặc biệt, thường sử dụng để xử lý thông báo lỗi bên trong một chương trình. Chúng bắt đầu được sử dụng từ phiên bản PHP 5.

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu bằng extension MySQLi của PHP

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu bằng extension MySQLi của PHP

Extension MySQLi là một trong những extension hỗ trợ kết nối và truy cập tới CSDL MySQL cơ bản nhất của PHP. Trước MySQLi, PHP có sử dụng các hàm kết nối cơ sở dữ liệu như mysql_connect(), tuy nhiên trong tương lai gần chúng sẽ không còn được PHP hỗ trợ nữa.

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu bằng extension PDO của PHP

Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu bằng extension PDO của PHP

Cả PDO và MySQLi đều là 2 extension dạng hướng đối tượng, dùng để kết nối cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, MySQli thì chỉ dùng để kết nối được với MySQL, còn PDO(PHP Data Objects) hỗ trợ việc tương tác với nhiều hệ quản trị CSDL hơn như: Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL,… Cùng với đó, PDO cũng hỗ trợ nhà phát triển các phương thức và Exception cần thiết.

Truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP

Truy xuất dữ liệu từ XML bằng PHP

XML(eXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng, được sử dụng rộng rãi cho việc trao đổi và lưu trữ dữ liệu. Nó cho phép người dùng đánh dấu (mark up) dữ liệu của mình bằng các thẻ do chính người dùng định nghĩa, từ đó khiến cho việc tìm kiếm và phân loại dữ liệu được dễ dàng hơn.bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo