Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Hướng dẫn học PHP căn bản

Hướng dẫn học PHP căn bảnGiới thiệu tổng quan về PHP

Giới thiệu tổng quan về PHP

PHP (viết tắt hồi quy “PHP: Hypertext Preprocessor”) là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML.

Bài 1 – Hướng dẫn cài đặt PHP

Bài 1 – Hướng dẫn cài đặt PHP

Hiện nay có rất nhiều gói cài đặt PHP, trong bài này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn gói cài đặt PHP khá thông dụng đó là WAMP(Windows-Apache-MySql-Php).

Bài 2 – Khởi động WAMP

Bài 2 – Khởi động WAMP

Trong bài này chúng ta sẽ khởi động wamp server và xem qua thông tin cấu hình của wamp.

Bài 3 – Trình soạn thảo mã (Plain Text Editor)

Bài 3 – Trình soạn thảo mã (Plain Text Editor)

Một trình soạn thảo là một chương trình cho phép bạn chỉnh sửa các tập tin “văn bản đơn giản(plain text)” bao gồm các tệp tin .txt, .html, .php, .java, … và còn nhiều hơn nữa.

Bài 4 – Tạo file PHP đầu tiên

Bài 4 – Tạo file PHP đầu tiên

Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách để tạo một file php và cách thức mà một web server hoạt động.

Bài 5 – Nhúng mã PHP trong HTML và chú thích(comments) trong PHP

Bài 5 – Nhúng mã PHP trong HTML và chú thích(comments) trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết các mã PHP bên trong các thẻ HTML. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về chú thích(comments) trong PHP.

Bài 6 – Biến(Variables) trong PHP

Bài 6 – Biến(Variables) trong PHP

Biến(Variable) là nơi lưu trữ các thông tin(dạng số và dạng không phải số). Hãy cùng tìm hiểu cách khai báo và sử dụng biến trong PHP.

Bài 7 – Kiểu dữ liệu dạng số trong PHP

Bài 7 – Kiểu dữ liệu dạng số trong PHP

PHP hỗ trợ hai kiểu dữ liệu số: + Interger(số nguyên) bao gồm các số tự nhiên như 0,1,2,3,4,5…. + Floating point(dấu động) như kiểu float hay double. Các giá trị này là các số thập phân hoặc phân số. Ví dụ: 1.57,2.9,…

Bài 8 – Các phép toán số học trong PHP

Bài 8 – Các phép toán số học trong PHP

PHP hỗ trợ tất cả các phép toán số học thông thường: +(cộng),-(trừ),*(nhân),/(chia),%(chia lấy dư).

Bài 9 – Các hàm toán học có sẵn trong PHP

Bài 9 – Các hàm toán học có sẵn trong PHP

PHP hỗ trợ các hàm toán học, giúp xử lý các giá trị trong phạm vi số nguyên hoặc số thực.

Bài 10 – Kiểu dữ liệu dạng chuỗi(string) trong PHP

Bài 10 – Kiểu dữ liệu dạng chuỗi(string) trong PHP

Các biến dạng chuỗi(string) được dùng để lưu trữ văn bản hoặc ký tự. Các chuỗi hay ký tự cần được đặt trong đâu ngoặc kép ” ” hoặc ngoặc đơn ‘ ‘.

Bài 11 – Sử dụng các hàm về chuỗi có sẵn trong PHP

Bài 11 – Sử dụng các hàm về chuỗi có sẵn trong PHP

PHP hỗ có tới gần 80 hàm nhằm hỗ trợ xử lý chuỗi...

Bài 12 – Biểu thức chính quy(Regular Expression) cơ bản trong PHP

Bài 12 – Biểu thức chính quy(Regular Expression) cơ bản trong PHP

Biểu thức chính quy(Regular Expression) là một chuỗi miêu tả một bộ các chuỗi khác, theo những quy tắc cú pháp nhất định(theo wikipedia).

Bài 13 – Kiểu dữ liệu dạng mảng(Array) trong PHP

Bài 13 – Kiểu dữ liệu dạng mảng(Array) trong PHP

Mảng là một biến có khả năng lưu trữ nhiều phần tử, mỗi phần tử có thể mang bất cứ một kiểu giá trị nào mà PHP hỗ trợ như interger, float, string, array,…

Bài 14 – Các dạng toán tử trong PHP

Bài 14 – Các dạng toán tử trong PHP

Ngoài các toán tử thực hiện các phép toán thông thường, PHP còn hỗ trợ thêm các toán tử thực hiện một số chức năng khác như so sánh, gán,..

Bài 15 – Câu lệnh điều kiện trong PHP

Bài 15 – Câu lệnh điều kiện trong PHP

Các câu lệnh điều kiện được dùng để so sánh hai hoặc nhiều hơn các giá trị với nhau và thực hiện các hành động khác nhau dựa trên kết quả trả về của việc so sánh đó

Bài 16 – Hướng dẫn sử dụng vòng lặp(loop) trong PHP

Bài 16 – Hướng dẫn sử dụng vòng lặp(loop) trong PHP

Cũng giống như tất cả các ngôn ngữ lập trình khác, PHP hỗ trợ các vòng lặp(loop) – nơi thực hiện các hành động lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một điều kiện xác định trước được hoàn thành.

Bài 17 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 1)

Bài 17 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 1)

Trong PHP, ngoài các hàm có sẵn, người lập trình còn có thể tự tạo cho mình một hàm(function) để thực hiện một mục đích hoặc hành động nhất đinh. Chúng ta gọi đó là hàm do người dùng định nghĩa(custom function).

Bài 18 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 2)

Bài 18 – Xây dựng một hàm do người dùng định nghĩa (custom function) trong PHP (phần 2)

Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về hàm do người dùng định nghĩa.

Bài 19 – Xử lý dữ liệu của form với PHP

Bài 19 – Xử lý dữ liệu của form với PHP

Form là nơi cho phép người dùng nhập các dữ liệu đầu vào, sau đó nếu các dữ liệu này được gửi, PHP sẽ xử lý chúng, sau đó trả về kết quả mà cho người dùng.bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo