Tư vấn làm đồ án trọn gói(0989 85 82 85)
Trang chủ » Tài liệu tham khảo » Zend Framework cơ bản

Zend Framework cơ bảnBài 1 – Download và cài đặt Zend Framework

Bài 1 – Download và cài đặt Zend Framework

Hướng dẫn download và cài đặt zend framework.

Bài 2 – Cấu trúc thư mục trong Zend Framework

Bài 2 – Cấu trúc thư mục trong Zend Framework

Ý nghĩa và chức năng của mỗi thư mục trong cấu trúc thư mục của Zend Framework

Bài 3 – Module trong Zend Framework

Bài 3 – Module trong Zend Framework

Tìm hiểu về cấu trúc một module trong Zend Framework. Trong bài này chúng ta sẽ xem qua module Application, là một module có sẵn trong Zend Framework.

Bài 4 – Tạo một custom Module trong Zend 2

Bài 4 – Tạo một custom Module trong Zend 2

Xây dựng module Book trong Zend 2

Bài 5 -Sử dụng view trong zend 2

Bài 5 -Sử dụng view trong zend 2

Để render view trong zend 2, trong các action của controller, chúng ta sẽ return new ViewModel(). Zend 2 sẽ tự đồng tìm đến view tương ứng của action đó(đã được khai báo trong file module.config.php)bài mới nhiều người xem
Khóa học Xây dựng dự án với ASP.NET MVC 5Khóa học xây dựng dự án thực tế với PHP & My SQL
Video tham khảo